Z czego głównie składa się gaz syntezowy (gaz wodny)?

tlenu (O2) i wodoru (H2)
678
metanu (CH4) i wody (H2O)
1004
dwutlenku węgla (CO2) i wodoru (H2)
746
tlenku węgla (CO) i wodoru (H2)
669
Gaz syntezowy (gaz wodny) – palny gaz powstający podczas reakcji węgla, gazu ziemnego lub lekkich węglowodorów z parą wodną w obecności odpowiednich katalizatorów. Jest to mieszanina tlenku węgla (CO) i wodoru (H2), może zawierać znaczne ilości azotu. Gaz syntezowy jest stosowany jako surowiec do wielu syntez chemicznych (na przykład do otrzymywania metanolu i etanolu). Ponadto z gazu syntezowego otrzymuje się syntinę (benzynę syntetyczną).
popraw to pytanie
Paweł Kołodziejczyk
zasięg: raczej globalnealkoholchemiafizykawoda
Ilustracja: Steven Depolo