Z czego słynie lud Sentinelczyków mieszkających na wyspie North Sentinel?

Z wynalezienia procy
Z bycia ludem nietkniętym przez cywilizację
Z bardzo zawiłej mitologii
Ze specjalnego leku na gorączke
Sen­ti­nel­czy­cy opierają się próbom kon­tak­tu, po­zo­sta­jąc jednym z ostat­nich ludów nie­tknię­tych współ­cze­sną cy­wi­li­za­cją. Reagują w agre­syw­ny sposób na każdą próbę kon­tak­tu, w tym na pomoc hu­ma­ni­tar­ną. Miesz­kań­cy tej na­le­żą­cej do ar­chi­pe­la­gu An­da­ma­nów wyspy nie są w żaden sposób kon­tro­lo­wa­ni, posiada ona de facto au­to­no­mię (for­mal­nie należy do Indii).

Rozkład odpowiedzi

Z wynalezienia procy
Z bycia ludem nietkniętym przez cywilizację
Z bardzo zawiłej mitologii
Ze specjalnego leku na gorączke
odpowiedzi
flagNiemcy
10%
90%
0%
0%
10
flagNieznany
6%
75%
9%
8%
197
flagPolska
6%
74%
8%
10%
1744
flagWielka Brytania
4%
70%
12%
12%
24

Płeć

men73%
women73%
Z wynalezienia procy
6%
4%
Z bycia ludem nietkniętym przez cywilizację
73%
73%
Z bardzo zawiłej mitologii
10%
12%
Ze specjalnego leku na gorączke
10%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z czego słynie lud Sentinelczyków mieszkających na wyspie North Sentinel?
2040
74%

Szczegóły

Autor: Wirek
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia North Sentinel
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.