Przetłumacz pytanie
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy.

flag język angielski

How many countries does Spain share a land border with?
2
3
4
5
Spain borders France, Portugal, Andorra, Morocco (Ceuta) and UK (Giblartar)
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!

flag język polski

Z iloma krajami Hiszpania dzieli granicę lądową?
dwoma
trzema
czterema
pięcioma
To Francja, Portugalia, Andora, Maroko (w Ceucie) i Wielka Brytania (Gibraltar)
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
7
Bardzo interesujące!

flag język niemiecki

An wie viele länder grenzt Spanien?
1
3
4
5
Es ist Frankreich, Portugal, Andorra, Marokko (in Ceuta) und das Vereinigte Königreich (Gibraltar)
Ts
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!