Z jakiego powodu prasa francuska kąśliwie skomentowała pierwsze posiedzenie Sejmu II RP?

kłótni poselskich
wystąpień antysemickich
obecności posłanek
pustek na sali
Polki uzyskały pełne prawa wyborcze na­tych­miast po od­zy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści w 1918 roku. Wśród pierw­szych posłów zasiadło 8 par­la­men­ta­rzy­stek. Francja przy­zna­ła prawa wyborcze kobietom po II wojnie świa­to­wej.

Rozkład odpowiedzi

kłótni poselskich
wystąpień antysemickich
obecności posłanek
pustek na sali
odpowiedzi
flagWielka Brytania
4%
20%
48%
28%
25
flagPolska
20%
19%
27%
31%
1620
flagNieznany
20%
19%
24%
34%
303
flagNiemcy
40%
20%
20%
20%
10

Płeć

men26%
women21%
kłótni poselskich
19%
18%
wystąpień antysemickich
19%
21%
obecności posłanek
26%
21%
pustek na sali
34%
37%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakiego powodu prasa francuska kąśliwie skomentowała pierwsze posiedzenie Sejmu II RP?
2029
27%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.