Z jakiego rodzaju plazmy składa się Słońce?

Z plazmy zimnej
500
Z plazmy gorącej
1875
Z plazmy wyładowania pierścieniowego
930
Z żadnej z powyższych
1274
Słońce składa się z gorącej plazmy utrzymywanej przez grawitację i kształtowanej przez pole magnetyczne. Plazma gorąca, czasami zwana plazmą tworzącą gwiazdy, składa się z naładowanych i obojętnych cząstek elementarnych oraz w pełni zjonizowanych jąder atomowych, jednak z uwagi na dużą gęstość i wysoką temperaturę nie można mówić o obecności atomów neutralnych.
popraw to pytanie
Astorre
zasięg: raczej globalnekosmosSłońceświatłowszechświat