Z jakim krajem Polska podpisała układ o wzajemnej pomocy w razie sowieckiej agresji w 1921 roku?

Z Rumunią
Z Czechosłowacją
Z Litwą, Łotwą oraz Estonią
Z Węgrami
Polska i Rumunia 3 marca 1921 roku pod­pi­sa­ły układ o wza­jem­nej pomocy w razie so­wiec­kiej agresji, zo­bo­wią­zu­jąc się do pomocy na wypadek gdyby jedna z nich została za­ata­ko­wa­ną. Po napaści ZSRR na Polskę pre­zy­dent Ignacy Mo­ścic­ki, Naczelny Wódz Edward Ry­dz-Śmi­gły wraz ze sztabem oraz rząd z pre­mie­rem Fe­li­cja­nem Sławojem Skład­kow­skim prze­kro­czy­li granicę pol­sko­-ru­muń­ską w Kutach i ewa­ku­owa­li się właśnie do Rumunii. Rząd polski zde­cy­do­wał się nie prosić Rumunii o pomoc mi­li­tar­ną.

Rozkład odpowiedzi

Z Rumunią
Z Czechosłowacją
Z Litwą, Łotwą oraz Estonią
Z Węgrami
odpowiedzi
flagWielka Brytania
59%
11%
22%
7%
27
flagKanada
40%
20%
10%
30%
10
flagPolska
39%
12%
20%
27%
1535
flagNiemcy
36%
5%
15%
42%
19
flagNieznany
31%
11%
19%
35%
101

Płeć

men39%
women28%
Z Rumunią
39%
28%
Z Czechosłowacją
10%
14%
Z Litwą, Łotwą oraz Estonią
21%
30%
Z Węgrami
28%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakim krajem Polska podpisała układ o wzajemnej pomocy w razie sowieckiej agresji w 1921 roku?
1754
39%

Szczegóły

Autor: Szymon Ryś
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.