Z jakim zwierzęciem wiąże się czasownik "anglezować" ?

z kotem
690
z psem
663
z koniem
6289
ze słoniem
1250
Anglezować oznacza rytmiczne unoszenie się jeźdźca z siodła podczas jazdy kłusem na koniu (w takt jego ruchu) w celu zamortyzowania wstrząsów i odciążenia grzbietu końskiego.
popraw to pytanie
Paweł Kołodziejczyk
zasięg: raczej specyficzne dla językajęzyk polskizwierzęta
Ilustracja: jsutcℓiffe