Za kogo ludy afrykańskie uważały portugalskich handlarzy niewolników?

boskich posłańców
ludożerców
demony
kosmitów
Por­tu­gal­czy­cy po­cząt­ko­wo porywali na­po­tka­nych ludzi, aby sprzedać jako nie­wol­ni­ków. Miesz­kań­com Afryki trudno było zro­zu­mie­ć, co się dzieje z ginącymi bez­pow­rot­nie osobami, które były wywożone na inne kon­ty­nen­ty. Do chwili, gdy lokalne elity zaczęły uczest­ni­czyć w handlu, jednym z po­ja­wia­ją­cych się tłu­ma­czeń było, że po­ry­wa­cze zjadają swoje ofiary.

Rozkład odpowiedzi

boskich posłańców
ludożerców
demony
kosmitów
odpowiedzi
flagPolska
33%
29%
30%
7%
400
flagNieznany
50%
21%
23%
5%
38

Płeć

men22%
women43%
boskich posłańców
35%
22%
ludożerców
22%
43%
demony
32%
30%
kosmitów
9%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Za kogo ludy afrykańskie uważały portugalskich handlarzy niewolników?
486
29%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: superhistoria.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.