Założenie której stolicy było bezpośrednim wynikiem ruchu tektonicznego?

Warszawy
Paryża
Sztokholmu
Lizbony
W XII w. jezioro Melar, należące do głównego szlaku han­dlo­we­go cen­tral­nej Szwecji i sta­no­wią­ce wcze­śniej dużą zatokę morską, zostało odcięte od Morza Bał­tyc­kie­go. Było to efektem po­lo­dow­co­we­go odbicia (wy­nu­rza­nia się) całej Skan­dy­na­wii. Odtąd statki morskie musiały wy­ła­do­wać towar ma wy­brze­żu, który był prze­ła­do­wy­wa­ny na statki z jeziora. Do­pro­wa­dzi­ło to do za­ło­że­nia w tym miejscu Sztok­hol­mu. Obecnie jezioro Melar znajduje się już na wy­so­ko­ści 0,7 m n.p.m.

Rozkład odpowiedzi

Warszawy
Paryża
Sztokholmu
Lizbony
odpowiedzi
flagSzwecja
1%
1%
81%
13%
109
flagAustria
0%
4%
78%
17%
75
flagGrecja
2%
4%
77%
15%
44
flagWłochy
0%
1%
73%
23%
107
flagHolandia
2%
1%
71%
22%
153
flagHiszpania
2%
1%
69%
25%
86
flagFrancja
2%
2%
67%
27%
91
flagWielka Brytania
3%
3%
66%
24%
990
flagMeksyk
11%
2%
66%
16%
167
flagPolska
2%
4%
65%
27%
30441
flagKanada
4%
0%
65%
25%
125
flagAustralia
15%
3%
64%
16%
78
flagNiemcy
2%
3%
63%
30%
498
flagNorwegia
0%
4%
62%
32%
98
flagDania
1%
6%
61%
30%
60
flagIrlandia
3%
1%
59%
34%
102
flagIndie
11%
14%
58%
12%
174
flagBelgia
0%
0%
56%
41%
46
flagStany Zjednoczone
11%
10%
55%
19%
1181
flagNieznany
2%
6%
50%
40%
1460

Płeć

men58%
women65%
Warszawy
1%
1%
Paryża
4%
5%
Sztokholmu
58%
65%
Lizbony
35%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Założenie której stolicy było bezpośrednim wynikiem ruchu tektonicznego?
34436
64%

Szczegóły

Autor: Adrianna Nowak
Ilustracja: Peter Lindberg
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.