Zdanie "Mężny bądź, chroń pułk twój i sześć flag" to przykład?

oksymoronu
154
anagramu
127
pangramu
315
palindromu
126
Pangram to krótkie zdanie zawierające wszystkie litery danego języka. Szczególnie dopracowane pangramy zawierają każdą literę tylko w jednym wystąpieniu, tak jak przykład podany powyżej.
popraw to pytanie
Ninjai
zasięg: raczej globalnejęzyk polskijęzyki