Przetłumacz pytanie
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy.

flag język angielski

The sentence "The quick brown fox jumps over the lazy dog" is an example of ...
oxymoron
anagram
pangram
palindrome
A pangram is a sentence using every letter of a given alphabet at least once.
Ninjai
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!

flag język polski

flag język niemiecki