Zwierzęta z reofilią żyje w?

wodach bieżących
wodach stojących
na bagnach
na pustyni
Reofil – gatunek żyjący w wodach bieżących oraz w innych typach wód, preferujący siedliska cieków: rzeki, strumienie, potoki. Przystosowany do znoszenia prądu wody. Według niektórych klasyfikacji, reofile osiągają optimum ekologiczne w wodach o prędkości prądu 13-70 cm/s. W wodach szybszych żyją reobionty, jeszcze szybszych torentikole, a wolniejszych limnofile i limnobionty (pośrodku zaś są organizmy pod tym względem obojętne).
anonim
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneHydrobiologiaOkrzemkireofileTolerancja ekologiczna

Odpowiedzi według kraju

wodach bieżących
wodach stojących
na bagnach
na pustyni
odpowiedzi
flagPolska
23%
25%
21%
29%
112