Traduzir esta pergunta
As perguntas do Globalquiz são traduzidas por usuários para outros usuários.

flag língua inglesa

Which country is Anatolia a part of?
Spain
Italy
Turkey
France
Anatolia is a region known as Asia Minor. It is roughly the Asian part of present day Turkey.
globalquiz.org
0
Corrija esta questão
1
Muito interessante!

flag língua polaca

Częścią którego kraju jest Anatolia?
Hiszpanii
Włoch
Turcji
Francji
Anatolia to region znany jako Azja Mniejsza. Jest to z grubsza azjatycka część dzisiejszej Turcji.
globalquiz.org
0
Corrija esta questão
0
Muito interessante!

flag língua francesa

De quel pays fait partie l'Anatolie?
Espagne
Italie
Turquie
France
L'Anatolie est une région connue sous le nom d'Asie Mineure. C'est la partie asiatique de la Turquie actuelle.
globalquiz.org
0
Corrija esta questão
0
Muito interessante!

flag língua castelhana

¿Dónde está Anatolia?
España
Italia
Turquía
Francia
Anatolia es una región conocida como Asia Menor. Es la parte asiática de Turquía actual.
globalquiz.org
0
Corrija esta questão
0
Muito interessante!

flag língua alemã

Wo liegt Anatolien?
Spanien
Italien
Türkei
Frankreich
Anatolien ist eine Region, die als Kleinasien bekannt ist. Es ist der asiatische Teil der heutigen Türkei.
globalquiz.org
0
Corrija esta questão
0
Muito interessante!

flag língua italiana

Dove si trova Anatolia?
Spagna
Italia
Turchia
Francia
Anatolia è una regione conosciuta come l'Asia Minore. E 'la parte asiatica di oggi Turchia.
globalquiz.org
0
Corrija esta questão
0
Muito interessante!

flag língua neerlandesa

Waar is Anatolië?
Spanje
Italië
Turkije
Frankrijk
Anatolië is een regio die bekend staat als Klein-Azië. Het is het Aziatische deel van het huidige Turkije.
globalquiz.org
0
Corrija esta questão
0
Muito interessante!

flag língua russa

flag língua portuguesa

Onde fica Anatólia?
Espanha
Itália
Turquia
França
Anatólia é uma região conhecida como Ásia Menor. É a parte asiática de Turquia atual do dia.
globalquiz.org
0
Corrija esta questão
0
Muito interessante!