Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

Which religion is the most popular in the world?
Christianity
Islam
Buddhism
Hinduism
The CIA's World Factbook gives the distribution of religions as Christian 33.39%, Muslim 22.74%, Hindu 13.8%, Buddhist 6.77%, Sikh 0.35%, Jewish 0.22%, Baha'i 0.11%, other religions 10.95%, non-religious 9.66%, atheists 2.01%. (2010 est.)
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
6
Очень интересно!

flag польский язык

Która religia na świecie ma największą liczbę wyznawców?
chrześcijaństwo
islam
buddyzm
hinduizm
Szacuje się, że wśród osób wierzących 33% stanowią chrześcijanie, 22% muzułmanie, 14% hinduiści, 6,7% buddyści, 0,35% sikhowie, 0,22% żydzi, a 0,11% bahaiści. Inne, mniejsze religie, to łącznie aż 11%, zaś 13% ludzkości jest niewierząca.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
3
Очень интересно!

flag немецкий язык

flag русский язык