Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

Which Scandinavian capital is not a seaport?
Oslo
Stockholm
Helsinki
All Scandinavian capitals are seaports
All Scandinavian capitals - including Stockholm, Oslo, Helsinki, Copenhagen and Reykjavik developed as sea trade hubs.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
3
Очень интересно!

flag польский язык

Która stolica skandynawska nie leży nad morzem?
Oslo
Sztokholm
Helsinki
Wszystkie stolice państw skandynawskich położone są nad morzem
Bez względu na to jak zdefiniujemy Skandynawię (czy już to będzie z Finlandią, Danią czy Islandią), wszystkie stolice skandynawskie położone są nad morzem: Oslo, Sztokholm, Kopenhaga, Helsinki i Rejkiawik.
Bohdan Małysz
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!

flag немецкий язык

Welche skandinavische Hauptstadt liegt NICHT am Meer?
Oslo
Stockholm
Helsinki
Alle Hauptstädte der skandinavischen Länder liegen am Meer
Es ist egal, wie wir Skandinavien definieren (ob mit Finnland, Dänemark oder Island), alle skandinavischen Hauptstädte liegen am Meer: Oslo, Stockholm, Kopenhagen, Helsinki und Reykjavik.
Ts
0
исправить этот вопрос
0
Очень интересно!

flag русский язык

flag украинский язык