Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

What is the least religious country in Europe?
Germany
Ukraine
Czech Republic
France
The Czech Republic has one of the least religious populations in the world, being the third most atheist population behind China and Japan. 76% of Czechs are non-religious.
Shankar Kumar
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!

flag польский язык

Który naród w Europie jest najbardziej ateistyczny ?
Niemcy
Ukraińcy
Czesi
Francuzi
Czechy to trzeci najbardziej ateistyczny kraj świata - po Chinach i Japonii. 76% Czechów nie utożsamia się z żadną konkretną religią, choć część z nich przyznaje, że wierzy w jakąś formę nadrzędnej siły kierującej ludzkim losem.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!

flag немецкий язык

Welches ist das am wenigsten religiöse Land in Europa?
Deutschland
Ukraine
Tschechien
Frankreich
Die Tschechische Republik hat eine der am wenigsten religiösen Bevölkerungsgruppen der Welt und ist hinter China und Japan die am dritthäufigsten atheistische Bevölkerungsgruppe. 76% der Tschechen sind nicht religiös.
Ts
0
исправить этот вопрос
0
Очень интересно!

flag русский язык

flag украинский язык