Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

flag польский язык

Które żółwie są największe?
żółwie zielone
żółwie skórzaste
żółwie olbrzymie
żółwie słoniowe z Galapagos
Żółw skórzasty to czwarty największy gad, po trzech gatunkach krokodylowatych. O ile największe spośród żółwi o twardym karapaksie (żółwie olbrzymie i słoniowe) osiągają 250-300 kg, to żółwie skórzaste mogą osiągnąć aż tonę.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!

flag немецкий язык

flag русский язык

flag украинский язык