Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

What is the capital city of Namibia?
Mogadishu
Windhoek
Utrecht
Mombasa
The city name “Windhoek” is a word in Afrikaans and translates to “windy corner”.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
3
Очень интересно!

flag польский язык

Jak nazywa się stolica Namibii?
Mogadiszu
Windhuk
Utrecht
Mombasa
Miasto zakładane było dwukrotnie. Najpierw, w 1844 Afrykanerzy założyli miasto, które zostało kompletnie zniszczone w trakcie wojen między ludami Nama i Herero. Potem, w roku 1890, niemieckie oddziały założyły garnizon w tym samym miejscu, zabezpieczając niemieckie panowanie nad Namibią.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
3
Очень интересно!

flag французский язык

Quelle ville est la capitale de la Namibie?
Mogadiscio
Windhoek
Utrecht
Mombasa
Le nom de la ville "Windhoek" est un mot en afrikaans et se traduit par "coin vent".
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
3
Очень интересно!

flag испанский язык

¿Qué ciudad es la capital de Namibia?
Mogadiscio
Windhoek
Utrecht
Mombasa
El nombre de la ciudad "Windhoek" es una palabra en Afrikaans y se traduce como "esquina ventosa".
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
3
Очень интересно!

flag немецкий язык

Was ist die Hauptstadt von Namibia?
Mogadischu
Windhoek
Utrecht
Mombasa
Der Name Windhoek ist Afrikaans und leitet sich von “Windecke“.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
3
Очень интересно!

flag итальянский язык

Quale città è la capitale della Namibia?
Mogadiscio
Windhoek
Utrecht
Mombasa
Il nome della città "Windhoek" è una parola in Afrikaans e si traduce in "angolo di vento".
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
3
Очень интересно!

flag нидерландский язык

Welke stad is de hoofdstad van Namibië?
Mogadishu
Windhoek
Utrecht
Mombassa
De naam van de stad "Windhoek" is een woord in het Afrikaans en vertaalt naar "winderige hoek".
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
3
Очень интересно!

flag русский язык

flag португальский язык

Qual cidade é a capital da Namíbia?
Mogadíscio
Windhoek
Utrecht
Mombaça
O nome da cidade "Windhoek" é uma palavra em afrikaans e traduz a "canto ventoso".
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
3
Очень интересно!

flag украинский язык