Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

Which of the following is the symbol seen on the Argentinian flag?
Inti, the Inca God
El Dorado, the City of Gold
St. Manuel
none are correct
The Mayan Sun that can be seen on the flag of Argentina and Uruguay is, in fact, the image of Inti - the Inca God. It is also the symbol of the May Revolution which led to Argentina becoming a sovereign country.
naypax
0
исправить этот вопрос
2
Очень интересно!

flag польский язык

Jaki symbol widoczny jest na fladze Argentyny?
Inkaskiego boga Inti
miasta złota El Dorado
świętego Manuela
żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Widoczne na fladze Argentyny i Urugwaju Majowe Słońce to zapożyczony od Inków wizerunek ich boga Inti. Jest symbolem Rewolucji Majowej, która doprowadziła do uzyskania niepodległości.
marzycielka
0
исправить этот вопрос
8
Очень интересно!

flag немецкий язык

flag русский язык

flag украинский язык