Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

How deep is the root system of a giant sequoia?
4 meters (13 feet)
20 meters (60 feet)
40 meters (130 feet)
80 meters (260 feet)
The sequoias root system is wide spreading, but shallow. There is no taproot. A mature sequoia's roots can occupy over 1 acre of earth and contain over 90,000 cubic feet of soil.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
7
Очень интересно!

flag польский язык

Na jaką głębokość sięgają korzenie mamutowca olbrzymiego? (największego z drzew)
4 metry
20 metrów
40 metrów
80 metrów
System korzenny mamutowców jest rozległy, ale bardzo płytki. Korzenie dorosłego drzewa mogą się rozciągać na powierzchni 4000 metrów kwadratowych, jednak w głąb sięgają jedynie do czterech metrów.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
8
Очень интересно!

flag немецкий язык

flag русский язык

flag украинский язык