Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

Where is this tattoo from?
China
India
Samoa
Peru
The tattoo of a Samoan man testifies his courage - the traditional way of applying is very painful. A Samoan without a tattoo, or with incomplete work, is exposed to mockery. The English word "tattoo" is probably derived from the Polynesian tau tau.
Katarzyna Dąbrowska
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!

flag польский язык

Skąd pochodzi ten tradycyjny tatuaż?
z Chin
z Indii
z Samoa
z Peru
Męski tatuaż Samoańczyka świadczy o jego odwadze - tradycyjny sposób nanoszenia jest bardzo bolesny. Samoańczyk bez tatuażu, lub z dziełem niekompletnym, naraża się na drwiny. Angielskie słowo "tatoo" pochodzi prawdopodobnie od polinezyjskiego tautau.
Przemek
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!

flag немецкий язык

flag русский язык

flag украинский язык