bg

10 najtrudniejszych zagadek o Starym Te­sta­men­cie

Lista dziesięciu pytań o Stary Testament (spośród 19), na które najczęściej udzielane są błędne odpowiedzi
Quiz o Starym Testamencie
Ile zwierząt zabrał Mojżesz na arkę według Biblii?
Zero
222
2222
8992
Nie było arki Mojżesza, była arka Noego.
Ksena
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
6
Bardzo interesujące!
zagadki o Biblii
Sem, Cham i Jafet to:
Bracia Józefa z Egiptu
Synowie Izaaka
Synowie Noego
Potomkowie Abrahama
Sem, Cham i Jafet byli synami Noego, którzy razem z nim schronili się w arce, by przetrwać zesłany przez Boga potop.
Kamilas
Popraw to pytanie
-2
Popraw to pytanie
2
Bardzo interesujące!
zagadki o chrześcijaństwie
Zagraj i zobacz więcej pytań
Quiz o Starym Testamencie