CH4 to wzór chemiczny którego związku?

benzen
680
metanu
5154
etanu
1453
etylen
565
Metan (gaz błotny, gaz kopalniany), CH4 – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nasycony (alkan). W temperaturze pokojowej jest bezwonnym i bezbarwnym gazem. Jest stosowany jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków organicznych.
popraw to pytanie
Agnieszka Pawelska
zasięg: raczej globalnechemiasymbolezwiązki chemiczne