Co jest symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego?

ryś
wilk
niedźwiedź
nie ma takiego parku
Biesz­czadz­ki Park Narodowy jest trzecim co do wiel­ko­ści parkiem na­ro­do­wym na terenie Polski. W chwili utwo­rze­nia w 1973 obej­mo­wał masyw Tarnicy, Krze­mie­nia i Halicza, oraz pod­szczy­to­we partie Połoniny Ca­ryń­skiej o po­wierzch­ni zaledwie 59,55 km². Obszar parku był po­więk­sza­ny czte­ro­krot­nie w latach 1989, 1991, 1996 oraz 1999. Symbolem Parku jest ryś.

Rozkład odpowiedzi

ryś
wilk
niedźwiedź
nie ma takiego parku
odpowiedzi
flagPolska
36%
9%
43%
10%
686
flagNieznany
28%
3%
53%
14%
28

Płeć

men35%
women47%
ryś
35%
47%
wilk
6%
6%
niedźwiedź
43%
35%
nie ma takiego parku
14%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co jest symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego?
759
35%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Richard Gillin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.