Przetłumacz pytanie
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy.

flag język angielski

What does Latin “primus inter pares” literally mean?
winner among losers
first among equals
first, not to harm
The first gets it all
This famous phrase was the title of Roman Emperors.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!

flag język polski

Co oznacza łacińskie "primus inter pares" dosłownie?
zwycięzca wśród przegranych
pierwszy wśród równych sobie
po pierwsze, nie zaszkodzić
Pierwszy dostaje to wszystko
To słynne zdanie było tytułem rzymskich cesarzy.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!

flag język francuski

flag język hiszpański

¿Qué significa literalmente "primus inter pares"?
Ganador entre perdedores
el primero entre iguales
primero, no hacer daño
El primero lo consigue todo
Esta famosa frase era el título de Emperadores Romanos.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język niemiecki

flag język włoski

flag język niderlandzki

flag język rosyjski

flag język portugalski

flag język rumuński

Ce înseamnă latin "primus inter pares" literalmente?
câștigător printre ratați
primul printre egali
în primul rând, să nu dăuneze
Primul primește totul
Această frază faimoasă a fost titlul împăraților romani
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!