Co to jest krasowienie (kras)?

Rodzaj wietrzenia fizycznego
4174
Rodzaj wietrzenia chemicznego
7364
Rodzaj wietrzenia biologicznego
2199
Żadne z powyższych
2584
Kras (procesy krasowe, krasowienie) są to procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe, podziemne i opadowe, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego, któremu podlegają skały krasowiejące takie jak: wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit.
popraw to pytanie
Paweł Kołodziejczyk
zasięg: raczej globalnechemiafizykageografiageologiajaskinieminerałyprzyrodaskały
Ilustracja: Traveltipy