Gdzie możemy zobaczyć (wynalezioną w CERN "pierwszą stronę internetową "

Nie możemy - jest chroniona przez prawo autorskie.
Nie jest to możliwe ze wzlędu na postęp technologii
Nadal można ją odwiedzić na stronie WWW
Jest zachowana jako eksponat muzealny w CERN
Nadal można ją od­wie­dzić pod adresem; htt­p://in­fo­.cern.ch/hy­per­te­xt/WW­W/The­Pro­ject.html . W 2013 r. pra­cow­ni­cy CERN umie­ści­li tam z okazji 20. rocznicy tego wy­da­rze­nia, naj­star­szą jej wersję, jaką udało się od­na­leź­ć, z 1992 roku.

Rozkład odpowiedzi

Nie możemy - jest chroniona przez prawo autorskie.
Nie jest to możliwe ze wzlędu na postęp technologii
Nadal można ją odwiedzić na stronie WWW
Jest zachowana jako eksponat muzealny w CERN
odpowiedzi
flagNieznany
18%
7%
55%
18%
27
flagPolska
11%
11%
48%
27%
459

Płeć

men51%
women35%
Nie możemy - jest chroniona przez prawo autorskie.
12%
17%
Nie jest to możliwe ze wzlędu na postęp technologii
9%
10%
Nadal można ją odwiedzić na stronie WWW
51%
35%
Jest zachowana jako eksponat muzealny w CERN
28%
37%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie możemy zobaczyć (wynalezioną w CERN "pierwszą stronę internetową "
515
48%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: John Lester
Czytaj więcej: gadzetomania.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.