Powstanie chłopskie na Ukrainie z 1768 r., zwane koliszczyzną, doprowadziło do rzezi mieszkańców:

Kijowa
107
Humania
157
Białej Cerkwi
149
Bracławia
83
W 1768 r. podczas koliszczyzny Kozacy i miejscowi ruscy chłopi wymordowali w Humaniu załogę twierdzy, mieszkańców i okoliczną ludność oraz Żydów i duchowieństwo unickie, którzy schronili się w mieście. Liczbę ofiar szacuje się na od 2 do 20 tysięcy.
popraw to pytanie
Biały Zakon
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoria Polski