Do czego głównie używane są przemysłowo kwasy siarkowy i azotowy?

produkcji materiałów wybuchowych
1688
rafinacji ropy naftowej
764
produkcji nawozów sztucznych
6688
syntezy plastików
1432
Światowa produkcja kwasu siarkowego w roku 2004 wyniosła 180 milionów ton, z czego 60% zużyto do produkcji nawozów. W tym samym celu wykorzystano ok. 80% z całkowitej produkcji kwasu azotowego, szacowanej na 26 miliony ton.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnechemiakwasy
Ilustracja: David Schubert