Który kwas jest w największym stopniu odpowiedzialny za zjawisko kwaśnych deszczów?

solny
siarkowy
azotowy
cytrynowy
Kwaśne deszcze powstają głównie na skutek za­nie­czysz­cze­nia at­mos­fe­ry dwu­tlen­kiem siarki, który po roz­pusz­cze­niu w wodzie tworzy kwas siar­ko­wy. Dwu­tle­nek siarki emi­to­wa­ny jest podczas spalania paliw ko­pal­nych. Ostat­ni­mi laty rośnie w kwaśnych desz­czach pro­cen­to­wy udział kwasu azo­to­we­go, co jest skutkiem ogra­ni­cza­nia emisji dwu­tlen­ku siarki - wciąż jednak to kwas siarkowy po­zo­sta­je głównym wi­no­waj­cą.

Rozkład odpowiedzi

solny
siarkowy
azotowy
cytrynowy
odpowiedzi
flagMalezja
8%
83%
8%
0%
24
flagNorwegia
3%
81%
12%
3%
33
flagNieznany
5%
78%
14%
0%
416
flagWielka Brytania
6%
78%
13%
1%
381
flagPolska
5%
77%
14%
1%
11982
flagIrlandia
11%
77%
11%
0%
18
flagNiemcy
5%
74%
16%
2%
121
flagSingapur
11%
72%
16%
0%
18
flagRosja
10%
69%
17%
0%
46
flagFrancja
4%
69%
26%
0%
23
flagAustralia
13%
68%
11%
3%
60
flagNigeria
22%
66%
5%
5%
18
flagKanada
6%
65%
25%
0%
58
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
8%
65%
17%
4%
23
flagStany Zjednoczone
15%
64%
15%
2%
678
flagIndie
9%
64%
23%
1%
381
flagUkraina
11%
62%
25%
0%
43
flagHolandia
3%
59%
29%
7%
27
flagFilipiny
18%
58%
18%
2%
50
flagPakistan
23%
54%
15%
6%
46

Płeć

men79%
women74%
solny
4%
4%
siarkowy
79%
74%
azotowy
14%
19%
cytrynowy
1%
1%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Paul Chiorean
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.