Domy Pomocy Społecznej w Polsce podlegają:

Ministerstwu Zdrowia
Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej
Ministerstwu Finansów
Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.
Dorota
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnepielęgniarstwo