Organizacja , która reprezentuje Polskę w Międzynarodowej Radzie Pielęgniarek jest:

Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Departament Pielęgniarek i Położnych
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
ICN Powstała w 1899 roku Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (International Council of Nurses – ICN). Zadaniem ICN była pomoc w tworzeniu narodowych towarzystw pielęgniarskich, stanowiących reprezentację tego środowiska w organizacji międzynarodowej. Celami ICN były: ujednolicenie systemu kształcenia, kryteriów naboru kandydatek do zawodu, opracowanie zasad etyki zawodowej, uregulowanie przepisów prawnych, podniesienie statusu pielęgniarki, wymiana doświadczeń, zjednoczenie sił. Dzięki ICN powstawały stowarzyszenia krajowe i międzynarodowe
Dorota
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!