Skrót EFN oznacza:

Międzynarodową Radę Pielęgniarek
Europejską Grupę Pielęgniarek Badaczy
Europejskie Zjednoczenie Stowarzyszeń Pielęgniarskich
Forum Europejskich Narodowych Towarzystw Pielęgniarek i Położnych
Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), dawny Stały Komitet Pielęgniarek UE (PCN), została utworzona w 1971 r. w celu reprezentowania zawodu pielęgniarki i jego interesów w instytucjach europejskich, w oparciu o dyrektywy w sprawie kształcenia pielęgniarskiego i swobodnego przepływu opracowywane wówczas przez Komisję Europejską. Reprezentując ponad milion pielęgniarek w 36 Krajowych Stowarzyszeniach Pielęgniarek na Poziomie Europejskim, EFN jest niezależnym głosem zawodu pielęgniarki
Dorota
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnepielęgniarstwo