Na czym polega efekt ebulioskopowy?

podwyższeniu temperatury wrzenia
979
obniżeniu temperatury wrzenia
881
podwyższeniu temperatury krzepnięcia
1122
obniżeniu temperatury krzepnięcia
738
Efekt ebulioskopowy polega na podwyższeniu temperatury wrzenia i związane z nim obniżenie prężności pary nad roztworem (względem czystego rozpuszczalnika)pod wpływem dodatku soli do roztworu. Dlatego lepiej dodać soli kuchennej do już gotującej się wody, gdyż wcześniejsze dodanie soli podwyższa temperaturę wrzenia wody.
popraw to pytanie
Paweł Kołodziejczyk
zasięg: raczej specyficzne dla językachemiafizykawoda