Gatunkiem obcym we florze Polski jest:

jesion wyniosły
klon jesionolistny
brzoza omszona
klon jawor
Klon je­sio­no­list­ny (Acer negundo L.) - gatunek drzewa z rodziny my­dleń­co­wa­tych (Sa­pin­da­ce­ae). Wy­stę­pu­je na­tu­ral­nie w Ameryce Pół­noc­nej i Środ­ko­wej (na południu sięga do Gwa­te­ma­li i stanu Chiapas w Mek­sy­ku­). Za­wle­czo­ny, zdzi­cza­ły i w pełni za­do­mo­wio­ny w wielu czę­ściach świata, także w Polsce. Do Europy i Polski in­tro­du­ko­wa­ny został w XVIII­-XIX wieku (ke­no­fi­t). Wy­stę­pu­je po­wszech­nie niemal w całym kraju z wy­jąt­kiem części Pomorza i Polski pół­noc­no­-w­schod­niej. Za­li­cza­ny jest do roślin in­wa­zyj­nych – nie­bez­piecz­nych dla rodzimej flory.

Rozkład odpowiedzi

jesion wyniosły
klon jesionolistny
brzoza omszona
klon jawor
odpowiedzi
flagWielka Brytania
9%
72%
18%
0%
11
flagNieznany
13%
50%
18%
18%
22
flagPolska
21%
37%
21%
18%
575

Płeć

men38%
women36%
jesion wyniosły
22%
18%
klon jesionolistny
38%
36%
brzoza omszona
26%
27%
klon jawor
12%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gatunkiem obcym we florze Polski jest:
644
39%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Babij
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.