Gdzie powstała cyrylica?

w Rosji
2300
w Grecji
974
w Bułgarii
6134
w Imperium Bizantyńskim
3690
Cyrylica powstała w IX wieku Bułgarii. Tradycja przypisuje jej stworzenie dwóm świętym, którzy nawracali Słowian na chrześcijaństwo - Cyrylemu i Metodemu (stąd nazwa alfabetu).
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnealfabetyBułgariaCyrylicahistoriahistoria RosjiRosja
Ilustracja: Aranami