Gdzie wynaleziono sieć WWW - ang. World Wide Web?

w USA
1355
w Japonii
184
w Europie
922
w Australii
128
WWW została wymyślona przez Tima Berners-Lee w ośrodku naukowym CERN w Genewie w Szwajcarii.
popraw to pytanie
smyru
zasięg: raczej globalnehistoria technikiinformatykainternettechnika