Gdzie znajdują się fawele?

w Brazylii
18871
w RPA
1174
na Filipinach
1430
na Kubie
1616
Fawele to dzielnice nędzy, odpowiednik amerykańskich slumsów w Brazylii. Termin pochodzi od nazwy drzewa, które porastało wzgórze pierwszej faweli założonej w Rio przez ok. 20,000 żołnierzy z jednostek rozwiązanych w roku 1897.
popraw to pytanie
Cashis
zasięg: raczej globalneAmeryka PołudniowaBrazyliageografiamiastamiasta Ameryki Południowej
Ilustracja: Elson Junior