Handel jakimi dobrami uczynił Wenecję bogatą?

niewolnikami
tekstyliami
przyprawami
zbożem
Pomiędzy VIII a XV stu­le­cie­m, Wenecja miała prak­tycz­ny monopol na handel przy­pra­wa­mi pomiędzy Bliskim Wschodem a Europą Za­chod­nią, gdyż kon­tro­lo­wa­ła szlaki handlowe wschod­nie­go Morza Śród­ziem­ne­go. Sytuacja ta była główną przy­czy­ną, dla której Hisz­pa­nia i Por­tu­ga­lia zde­cy­do­wa­ły się na po­szu­ki­wa­nie morskiej drogi do Indii.

Rozkład odpowiedzi

niewolnikami
tekstyliami
przyprawami
zbożem
odpowiedzi
flagBułgaria
0%
16%
66%
16%
12
flagHiszpania
13%
20%
63%
3%
30
flagSzwecja
4%
33%
57%
4%
21
flagKanada
10%
31%
56%
1%
57
flagHolandia
2%
41%
56%
0%
41
flagDania
18%
25%
56%
0%
16
flagPolska
10%
29%
55%
4%
14104
flagWłochy
3%
30%
55%
8%
59
flagNiemcy
10%
32%
53%
4%
199
flagFrancja
9%
34%
53%
3%
32
flagWielka Brytania
10%
33%
51%
3%
374
flagStany Zjednoczone
7%
33%
51%
6%
333
flagLitwa
0%
37%
50%
6%
16
flagNieznany
12%
39%
44%
3%
576
flagBelgia
25%
25%
43%
6%
16
flagIrlandia
19%
38%
38%
3%
52
flagIndie
16%
43%
37%
2%
37
flagNorwegia
10%
50%
35%
5%
20
flagAustralia
15%
52%
31%
0%
19
flagFilipiny
23%
38%
7%
30%
13

Płeć

men48%
women49%
niewolnikami
13%
12%
tekstyliami
34%
34%
przyprawami
48%
49%
zbożem
4%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Handel jakimi dobrami uczynił Wenecję bogatą?
15658
55%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.