Ile lenn posiadała Rzeczpospolita Obojga Narodów w czasie swojego istnienia?

żadnych
1
2
3
Korona Kró­le­stwa Pol­skie­go po­sia­da­ła władzę lenną nad Prusami ksią­żę­cy­mi, Księ­stwem Kur­lan­dii i Se­mi­ga­lii, ho­spo­dar­stwa­mi Wo­łosz­czy­zny i Moł­da­wii. Jednakże od­po­wied­nio w 1411 i 1487 te ostatnie złożyły hołd władcom Osmań­skim. Tym­cza­sem Rzecz­po­spo­li­ta Obojga Narodów istnieje od 1569 roku. Kur­lan­dię i Se­mi­ga­lię utwo­rzo­no 8 lat przed po­wsta­niem Rzecz­po­spo­li­te­j, a związana z Polską po­zo­sta­ła do II połowy XVIII wieku. Prusy książęce zwa­sa­li­zo­wa­no w 1466 po Wojnie Trzy­na­sto­let­niej oraz w 1525 podczas tzw. Hołdu Pru­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

żadnych
1
2
3
odpowiedzi
flagNieznany
13%
23%
40%
23%
52
flagPolska
13%
19%
39%
26%
780
flagWielka Brytania
16%
22%
22%
38%
18
flagNiemcy
14%
14%
14%
57%
14

Płeć

men38%
women38%
żadnych
14%
9%
1
20%
22%
2
38%
37%
3
26%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile lenn posiadała Rzeczpospolita Obojga Narodów w czasie swojego istnienia?
774
38%

Szczegóły

Autor: Adam paliwoda
Ilustracja: kdkirina5@mail.ru

Historia

22 czerwca 2017 16:32:07 utworzył Adam paliwoda »
27 sierpnia 2017 21:19:12 zmienił HuanManu »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.