Ilu przyszłych polskich premierów wzięło udział w napadzie na pociąg w Bezdanach?

żaden
328
tylko Piłsudski
484
dwóch
599
czterech
355
W napadzie, w których skradziono w przeliczeniu na dzisiejsze realia ok. 8 mln dolarów, wzięło udział 4 przyszłych sanacyjnych premierów - wówczas rewolucjonistów PPS - oprócz Józefa Piłsudskiego: Tomasz Arciszewski, Aleksander Prystor oraz Walery Sławek.
popraw to pytanie
smyru
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoria Polskihistoria Rosjinapadyprzestępstwarewolucjoniścirozbiorysocjaliści
Ilustracja: en:User:Olegvolk