Jak nazywa się pierwszy polski kodeks prawa przyjęty przez sejm radomski w 1505 roku, a rok później wydany drukiem jako urzędowy zbiór prawa?

nihil novi
statuty radomskie
artykuły henrykowskie
statut Łaskiego
Statut Łaskiego to spis wszystkich statutów i przywilejów obowiązujących w Królestwie Polskim. Został opracowany przez Jana Łaskiego na zlecenie króla i sejmu. Wydany drukiem w 1506 r. w krakowskiej oficynie Jana Hallera, został zagrabiony przez Szwedów w XVII w. i do dziś pozostaje w Szwecji jako łup wojenny. Na piątej stronie Statutu znajduje się najdawniejszy drukowany tekst Bogurodzicy.
A
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuBogurodzicahistoriahistoria PolskiprawoRadom

Odpowiedzi według kraju

nihil novi
statuty radomskie
artykuły henrykowskie
statut Łaskiego
odpowiedzi
flagPolska
40%
19%
23%
16%
594