Jak nazywają się południowoamerykańskie rozgrywki piłkarskie będące odpowiednikiem europejskiej Ligi Mistrzów?

Copa America
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
Super Copa
Copa Li­ber­ta­do­res de América, czyli Puchar Wy­zwo­li­cie­li Ameryki – mię­dzy­na­ro­do­we roz­gryw­ki klubowe pomiędzy naj­lep­szy­mi klubami pił­kar­ski­mi Ameryki Po­łu­dnio­wej oraz Meksyku.

Rozkład odpowiedzi

Copa America
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
Super Copa
odpowiedzi
flagHolandia
23%
0%
76%
0%
13
flagFrancja
15%
7%
69%
7%
13
flagNiemcy
33%
6%
56%
3%
30
flagNieznany
31%
9%
53%
4%
742
flagPolska
37%
8%
48%
4%
3697
flagWielka Brytania
41%
9%
40%
9%
55

Płeć

men55%
women40%
Copa America
31%
43%
Copa Sudamericana
8%
12%
Copa Libertadores
55%
40%
Super Copa
3%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywają się południowoamerykańskie rozgrywki piłkarskie będące odpowiednikiem europejskiej Ligi Mistrzów?
4639
49%

Szczegóły

Autor: Dziadzinjo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.