Jaka uroczystość jest obchodzona w Kościele Katolickim 8 grudnia?

Zwiastowanie Pańskie
892
Narodzenie św. Jana Chrzciciela
697
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
1361
Świętej Rodziny
770
Niepokalane Poczęcie Maryi jest dogmatem wiary katolickiej, ogłoszonym uroczyście przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus. Zgodnie z nią, Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością.
popraw to pytanie
flower345
zasięg: raczej globalnechrześcijaństworeligie
Ilustracja: Robert Cheaib