Jaki był cel Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 roku ?

Spotkanie miało symbolizować przyjaźń polsko-niemiecką
Bolesław Chrobry zachęcał Ottona III do zawarcia sojuszu w walce z Rusią Kijowską
Otton III proponował Chrobremu utworzenie potężnego cesarstwa
Chrobry chciał przekonać niemieckiego cesarza do zaatakowania Czech
Młody cesarz Otton III przybył do Gniezna z pro­po­zy­cją utwo­rze­nia uni­wer­sal­ne­go ce­sar­stwa skła­da­ją­ce­go się z kilku rów­no­rzęd­nych pro­win­cji: Roma, Galia, Germania i Sło­wiańsz­czy­zna. Otton III jako cesarz miał mieć władzę nad całym ce­sar­stwem. Bolesław wyraził poparcie tej idei. Otton zmarł jednak dwa lata później próbując zdobyć Rzym i ce­sar­stwo po­grą­ży­ło się w chaosie walk o suk­ce­sję.

Rozkład odpowiedzi

Spotkanie miało symbolizować przyjaźń polsko-niemiecką
Bolesław Chrobry zachęcał Ottona III do zawarcia sojuszu w walce z Rusią Kijowską
Otton III proponował Chrobremu utworzenie potężnego cesarstwa
Chrobry chciał przekonać niemieckiego cesarza do zaatakowania Czech
odpowiedzi
flagDania
7%
0%
92%
0%
13
flagIrlandia
35%
0%
64%
0%
17
flagHolandia
10%
12%
62%
10%
40
flagBiałoruś
0%
23%
61%
7%
13
flagAustria
25%
15%
60%
0%
20
flagNiemcy
23%
12%
58%
4%
125
flagLitwa
16%
25%
58%
0%
12
flagStany Zjednoczone
17%
17%
57%
1%
56
flagWłochy
18%
25%
56%
0%
16
flagPolska
23%
14%
55%
4%
9889
flagUkraina
34%
12%
53%
0%
32
flagNieznany
29%
12%
52%
5%
1109
flagNorwegia
27%
16%
50%
5%
18
flagSzwecja
21%
21%
50%
0%
14
flagFrancja
29%
14%
48%
7%
27
flagWielka Brytania
22%
23%
45%
5%
252
flagKanada
35%
7%
42%
14%
14

Płeć

men56%
women48%
Spotkanie miało symbolizować przyjaźń polsko-niemiecką
26%
24%
Bolesław Chrobry zachęcał Ottona III do zawarcia sojuszu w walce z Rusią Kijowską
12%
20%
Otton III proponował Chrobremu utworzenie potężnego cesarstwa
56%
48%
Chrobry chciał przekonać niemieckiego cesarza do zaatakowania Czech
5%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki był cel Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 roku ?
11721
55%

Szczegóły

Autor: Mieszko Gościniak
Ilustracja: mik Krakow
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.