Jakie wydarzenie określa się mianem Cudu nad Wisłą?

Utworzeniem przez Napoleona Księstwa Warszawskiego
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918
Wzywolenie spod komunizmu przez Polskę w 1989
Bitwę warszawską podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920
Bitwa stoczona w dniach 13–25 sierpnia 1920 w czasie wojny pol­sko­-bol­sze­wic­kiej. Za­de­cy­do­wa­ła o za­cho­wa­niu nie­pod­le­gło­ści przez Polskę i prze­kre­śli­ła plany roz­prze­strze­nie­nia re­wo­lu­cji na Europę Za­chod­nią. Twórcą sfor­mu­ło­wa­nia "Cud nad Wisłą" był Sta­ni­sław Stroń­ski, który 14 sierpnia 1920 przy­po­mniał podobnie dra­ma­tycz­ne po­ło­że­nie Francji w czasie I wojny świa­to­wej we wrześniu 1914, kiedy to nie­ocze­ki­wa­ne od­rzu­ce­nie wojsk nie­miec­kich z przed­po­la Paryża nazwano "Cudem nad Marną"

Rozkład odpowiedzi

Utworzeniem przez Napoleona Księstwa Warszawskiego
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918
Wzywolenie spod komunizmu przez Polskę w 1989
Bitwę warszawską podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920
odpowiedzi
flagWielka Brytania
2%
4%
4%
90%
50
flagNiemcy
0%
8%
0%
86%
37
flagNieznany
3%
8%
2%
85%
960
flagHolandia
0%
15%
0%
84%
13
flagPolska
3%
8%
3%
83%
5435
flagStany Zjednoczone
6%
26%
0%
66%
15

Płeć

men88%
women75%
Utworzeniem przez Napoleona Księstwa Warszawskiego
2%
5%
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918
6%
14%
Wzywolenie spod komunizmu przez Polskę w 1989
2%
5%
Bitwę warszawską podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920
88%
75%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie wydarzenie określa się mianem Cudu nad Wisłą?
6458
83%

Szczegóły

Autor: DawidMMapper
Ilustracja: wikimedia

Historia

17 czerwca 2017 19:27:36 utworzył DawidMMapper »
30 czerwca 2017 18:04:32 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.