Jakiego alfabetu używa się w Korei Południowej?

Hiragana
Hangul
Katakana
Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna
Hangul (한글) jest jednym z niewielu al­fa­be­tó­w, które zostały stwo­rzo­ne sztucz­nie, a nie wy­ewo­lu­owa­ły z hie­ro­gli­fów czy ide­ogra­mó­w, jak to się działo w przy­pad­ku więk­szo­ści współ­cze­snych pism. Słowa w tym al­fa­be­cie można za­pi­sy­wać poziomo lub pionowo np: 사자 (lew) i 봄 (wiosna)

Rozkład odpowiedzi

Hiragana
Hangul
Katakana
Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedzi
flagPolska
10%
35%
17%
36%
1277
flagNieznany
10%
29%
21%
37%
201
flagWielka Brytania
16%
25%
8%
50%
12

Płeć

men26%
women38%
Hiragana
12%
9%
Hangul
26%
38%
Katakana
17%
23%
Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna
43%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakiego alfabetu używa się w Korei Południowej?
1542
34%

Szczegóły

Autor: Hisildi
Ilustracja: anokarina
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.