Kiedy doszło do Wielkiej schizmy wschodniej?

1453
1242
1459
1054
Wielka schizma wschod­nia – rozłam w chrze­ści­jań­stwie na Kościół wschodni i za­chod­ni. Za sym­bo­licz­ną datę tego wy­da­rze­nia przyj­mu­je się rok 1054. Nie był to jed­no­ra­zo­wy akt, lecz proces, który roz­cią­gał się w sze­ro­kich ramach chro­no­lo­gicz­ny­ch, trwający aż do XIII w. Wtedy wiele osób nie zdawało sobie sprawy z ist­nie­nia schizmy. Winą za jej po­wsta­nie obarcza się zarówno Rzym, jak i Kon­stan­ty­no­pol.

Rozkład odpowiedzi

1453
1242
1459
1054
odpowiedzi
flagWielka Brytania
16%
16%
0%
66%
12
flagPolska
19%
17%
14%
48%
495
flagNieznany
30%
13%
8%
47%
23
flagStany Zjednoczone
14%
21%
21%
42%
14

Płeć

men52%
women41%
1453
18%
21%
1242
16%
16%
1459
13%
20%
1054
52%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy doszło do Wielkiej schizmy wschodniej?
566
48%

Szczegóły

Autor: arcziss
Ilustracja: fusion-of-horizons
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.