Kiedy po raz pierwszy obliczony został obwód Ziemi z przywoitą dokładnością (13.6% błędu)?

w III wieku p.n.e.
9751
w XII wieku
1507
w XV wieku
1601
w XVII wieku
890
Erastotenes, kierujący słynną Biblioteką Aleksandryjską, był matematykiem i geografem. Obliczył obwód Ziemi wykorzystując wiedzę o tym, że w dzień przesilenia letniego słońce oświetla w południe dno studni egipskiej świątyni w Swenet. Zmierzył tego dnia kąt padania promieni słonecznych w Aleksandrii i bazując na (nieco niedokładnej) wiedzy o odległości dzielącej oba miasta, obliczył rozmiary Ziemi. Tysiąc siedemset lat później Krzysztof Kolumb uznał, że Erastotenes musiał się pomylić w obliczeniach.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnegeografowiehistoria geografiihistoria naukimatematycyodkrycia