Kiedy powstał język Jidysz?

ok. X wieku
ok. XIV w. p.n.e.
w XIX wieku
w roku 1913
Jidysz powstał ok. X wieku w po­łu­dnio­wych Niem­czech na bazie lo­kal­ne­go nie­miec­kie­go dia­lek­tu. Ist­nie­ją­ce w nim za­po­ży­cze­nia ro­mań­skie świadczą o tym, że Żydzi przybyli do Niemiec po­słu­gi­wa­li się odmianą sta­ro­fran­cu­skie­go lub wło­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

ok. X wieku
ok. XIV w. p.n.e.
w XIX wieku
w roku 1913
odpowiedzi
flagHolandia
66%
0%
19%
14%
21
flagFrancja
58%
25%
16%
0%
12
flagNiemcy
40%
42%
7%
9%
52
flagSzwajcaria
40%
40%
20%
0%
10
flagStany Zjednoczone
36%
36%
19%
8%
36
flagPolska
31%
38%
16%
13%
3272
flagNieznany
30%
37%
20%
12%
110
flagIrlandia
26%
20%
33%
20%
15
flagWielka Brytania
23%
45%
22%
7%
68
flagWłochy
23%
52%
11%
11%
17
flagUkraina
16%
58%
8%
8%
12
flagRosja
10%
40%
20%
30%
10

Płeć

men26%
women29%
ok. X wieku
26%
29%
ok. XIV w. p.n.e.
36%
39%
w XIX wieku
20%
16%
w roku 1913
16%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy powstał język Jidysz?
3706
31%
flag
Wann wurde die jiddische Sprache erstellt ?
0
0%

Szczegóły

Autor: Konrad123
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.